مدت هاست درباره اصلاح شاخص های مالی و قیمت مواد خام هشدارهایی از سوی کارشناسان مطرح شده است و آنچه هفته گذشته رخ داد سبب شد سرمایه گذاران بطور جدی به این موضوع فکر کنند. در روزهای آینده فعالان بازارهای مختلف بر برخی معیارها تمرکز خواهند کرد و بویژه باید به یک ..