اگر اظهارنظرهای خوشبینانه درباره افق بازار طلا درست باشد این بازار می تواند سودی مناسب ایجاد کند اما بسیاری از سرمایه گذاران از نوسان های گاه غیرمنطقی قیمت طلا به ستوه آمده اند. آنها مایلند حوزه ای پر سود برای سرمایه گذاری بیابند اما رفتار بازار طلا سبب سردرگمی آنها شده است. در مطلب حاضر تعدادی از تحلیلگران ..