بر اساس گزارش فعالیت ماهانه خرداد، تولیدات شرکت طی سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر ٩٢۴.۵ هزار تن انواع محصولات بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ٩٣١ هزار تن محصول، کاهش یک درصدی داشته است. با کاهش در تولید، مقدار فروش ......