بر اساس صورت‌های مالی ١٢ ماهه و ٩ ماهه منتشره در سامانه کدال، درآمدهای عملیاتی شرکت طی سه ماهه آخر سال ٩٩ بالغ بر ١١١.۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به میانگین سه فصل گذشته آن، افزایشی ١٠۶ درصدی داشته است. مبلغ بهای تمام شده نیز طی این دوره ۶۴.١۵ هزار میلیارد ریال محاسبه شده که ......