بورس تهران معاملات نخستین روز کاری هفته را با افزایش تقاضا و حرکت رو به جلو آغاز کرد تا در یک روز خوب علاوه بر رشد بیش از ۵ هزار واحدی بازار، نفوذ شاخص به مقاومت یک میلیون و ٣١٠ هزار واحدی را داشته باشیم. این اتفاق مهمی برای بازار است و البته در روزهای اخیر هم به این نکته اشاره شد که شاخص کل پتانسیل گذر از این سد را دارد. با این حال فشار عرضه به ویژه در نیمه دوم بازار بالا بود و بخشی از رشد محقق شده بیش از ١١ هزار واحدی شاخص از دست رفت. رسیدن ...