شرکت پارس خودرو پس از آن که از محدوده حمایتی ١٠۵٠ ریالی با افزایش تقاضا مواجه شد به سمت محدوده مقاومتی ١٢۵۵ ریال حرکت کرده و در حال عبور از آن است. اندیکاتورهای کوتاه مدتی سهم شرایط مناسبی داشته و در صورت تثبیت بالای ...