مرور وضعیت پیشنهادهای هفته قبل : پتروشیمی پارس اولین سهم کم ریسک معرفی شده در سبد کم ریسک در قیمت های ١٧٣٠٠ تومان با بازدهی خوبی راهی مجمع شد ؛ آخرین قیمت سهم ١٨٩٠٠ تومان بود. باما ٩٩٠ تومانی با وجود رشد ٢٢ درصدی ، همچنان مهمان صف خرید است.توصیه به نگداری سهم تا بالای ١۵٠٠ تومان می شود. فولاد کاوه ٢٠۴۴ تومانی پس از نوسانات مثبت به استقبال مجمع رفت. تک سهم پرریسک سبد هفتگی یعنی سایپا در همان قیمت های معرفی شده در نوسان است.