آغاز شیب ملایم نرخ دلار با آزاد سازی قطره‌ چکانی منابع ارزی در شرق دور بورس ٢۴ - دلار این هفته بالاخره مرز ٢۵ هزار تومانی را رها کرد و با یک شیب ملایم تا ٢۴ هزار و ۵٧٠ تومان هم افت قیمت داشت و دوباره تا پایان هفته تا ٢۴ هزار و ٧۵٠ تومان اصلاح شد. سکه امامی نیز این هفته...