طی بازار امروز نیز همان‌طور که پیش‌بینی شده بود با افزایش فشار فروش در ساعات پایانی معاملات روز قبل، در ابتدای معاملات و در مرحله پیش گشایش شاهد افزایش حضور سرمایه‌گذاران و سهامداران در عرضه و افزایش فشار فروش به ویژه در نمادهای .....