همانطور که مشخص است شاخص خط روند نزولی میان مدت ( ١٠ ماهه ) را شکسته است . برای این که بتوان حرکت شاخص را در روند صعودی ترسیم کنیم، شاخص باید از سد مقاومت ١٣٣٠٠٠٠ عبور کند. احتمال اصلاح موقت و پول بک شاخص به محدوده خط روند شکسته شده وجود دارد که می تواند فرصت مناسبی برای ورود به بازار یا تکمیل خرید باشد. حد ضرر شاخص همچنان سطح ١١٠٠٠٠٠٠ است...