شرکت ایران تایر پس از برخورد به حمایت روندی و فیبوناچی در محدوده ٢۶۶٠ ریال با افزایش تقاضا مواجه شده و به تازگی توانسته از روند نزولی خود خارج شود. اندیکاتورهای کوتاه مدتی گارد صعودی به خود گرفته است و به سمت محدوده ٣٣۶٠ ریال در حال حرکت است...