در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار چهارشنبه با کمی ترس و نگرانی از بابت خبر کاهش مصرف برق در شرکت‌های فلزی و معدنی و سیمانی آغاز به کار کرد و البته با وجود فشار عرضه اما به خوبی از کنار این شوک عبور کرد. این رویداد مهر تائید دیگری بر تغییر رفتار معامله‌گران و فاصله گرفتن از روند تلخ ماه‌های نخست سال جاری است. نکته مهم اینکه در بازار چهارشنبه با وجود فشار عرضه اما تراز نقدینگی معامله‌گران حقیقی مثبت بود. این‌طور که به نظر می‌رسد بازار این روزها ...