طی بازار روز چهارشنبه نیز همان‌طور که پیش‌بینی شده بود با آغاز معاملات نمادهای بزرگ و پرطرفداری همچون نمادهای گروه محصولات شیمایی و همچنین چندین نماد شاخص ساز گروه .....