بلاتکلیفی دلار در مرز ٢۵ هزار تومانی و... بورس ٢۴ - دلار تا ظهر پنج شنبه اگر چه تا ٢۴ هزار ٩٧٠ تومان هم افت داشت، اما بعد از ظهر دوباره به بالای ٢۵ هزار تومان رسید که البته...