بورس ٢۴ : رکود سنگین فروش واحدهای مسکونی نوساز در تهران و دیگر شهرهای مختلف کشور ظاهراً طی یک ماه گذشته تا حدود خیلی جزئی کاهش پیدا کرده است. کاهش رکود سنگین معاملات فروش مسکن نوساز به معنی بهبود خفیف وضعیت سازندگان مسکن می تواند باشد. هنوز آمار رسمی و مستند از میزان رشد منفی یا مثبت معاملات مسکن در کشور اعلام نشده است اما نتایج نظرسنجی از سازندگان مسکن در شهرهای مختلف کشور و همچنین پرسش از شرکت های ساختمانی در ابتدای این ماه حکایت از بهبود وضعیت فروش ساختمان توسط آن ها دارد. آخرین آماری که مرکز آمار ایران درباره نحوه تغییرات حجم معاملات مسکن اعلام کرده است مربوط به پاییز پارسال است که رشد حدود ٢٠ درصدی تعداد واحدهای مسکونی فروش رفته را نسبت به مدت مشابه در سال ٩٨ نشان می دهد.
افزایش آمار فروش سازندگان مسکن

بورس۲۴ : رکود سنگین فروش واحدهای مسکونی نوساز در تهران و دیگر شهرهای مختلف کشور ظاهراً طی یک ماه گذشته تا حدود خیلی جزئی کاهش پیدا کرده است.
کاهش رکود سنگین معاملات فروش مسکن نوساز به معنی بهبود خفیف وضعیت سازندگان مسکن می تواند باشد.
هنوز آمار رسمی و مستند از میزان رشد منفی یا مثبت معاملات مسکن در کشور اعلام نشده است اما نتایج نظرسنجی از سازندگان مسکن در شهرهای مختلف کشور و همچنین پرسش از شرکت های ساختمانی در ابتدای این ماه حکایت از بهبود وضعیت فروش ساختمان توسط آن ها دارد.
آخرین آماری که مرکز آمار ایران درباره نحوه تغییرات حجم معاملات مسکن اعلام کرده است مربوط به پاییز پارسال است که رشد حدود 20 درصدی تعداد واحدهای مسکونی فروش رفته را نسبت به مدت مشابه در سال 98 نشان می دهد. اما در همین پاییزی که گذشت کمترین فروش واحد مسکونی در طول سال 99 در کشور صورت گرفت.
در پاییز پارسال 60 هزار واحد مسکونی در کل شهرهای کشور معامله شد که حجم بسیار کمی است.
با این حال روایت شرکت های ساختمانی و انبوه سازان از اوضاع فروش مسکن در ماه خرداد، رشد نسبی وضعیت فروش را نشان می دهد.
سازنده ها در گزارشی که اتاق تعاون ایران تهیه کرده است، معدل فروش مسکن و ساختمان در خرداد ماه را نه خیلی زیاد و البته نه خیلی پایین توصیف کرده اند.
این در حالی است که در اردیبهشت ماه، میزان فروش واحدهای مسکونی از سوی سازنده ها سطح مناسبی نداشت و زیر سطح حداقلی قرار داشت.
بهبود خفیفی وضعیت فروش مسکن از سوی تولیدکنندگان مسکن و ساختمان در خرداد ماه را باید مدیون کاهش قیمت مسکن در ماه های قبل و ورود بخش کوچکی از تقاضا به بازار معاملات ملک دانست.
در ماهی که گذشت، قیمت تمام شده ساخت مسکن در شهرهای کشور افزایش پیدا نکرد. همین ثابت بودن قیمت تمام شده ساخت مسکن برای سازنده ها امتیاز تلقی می شود.
در ماه های قبل از آن، قیمت تمام شده ساخت مسکن از محل رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی رو به افزایش بود.
همین الان هم سطح قیمت ساخت مسکن از نظر سازنده ها بالاست اما چون که در خرداد ماه بالاتر نرفت سبب شد بخشی از سازنده ها تصمیم به فروش واحدهای ساخته شده بگیرند تا بتوانند برای خرید زمین اقدام کنند.
در خیلی از شهرهای کشور میانگین قیمت زمین با قیمت مسکن برابری می کند. این وضعیت برعکس تهران است.
در کشور میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 9 میلیون تومان و متوسط قیمت هر مترمربع زمین نیز کمتر از 9 میلیون تومان برآورد می شود. البته این آمار برای پاییز پارسال است.
بنابراین سازنده ها در شهرهای مختلف در ازای فروش ساختمان های ساخته شده می توانند زمین خریداری کنند. در تهران البته قیمت زمین به صورت متوسط 1.5 برابر قیمت مسکن است و این، کار سازنده ها برای ساخت مسکن در ازای فروش نوسازها را سخت می کند. با این حال، خارج شدن بازار ساخت و ساز از رکود بواسطه رونق فروش واحدهای نوساز در شهرهای کوچک و متوسط به مراتب راحت تر از کلان شهرها و تهران است.
در ماهی که گذشت سازندگان و تولیدکنندگان مسکن اعلام کردند وضعیت خرید مصالح ساختمانی برایشان نسبت به ماه میانی بهار اندکی بهبود پیدا کرد.
هنوز قیمت فروش مصالح ساختمانی بالاست. شاخص قیمت مصالح ساختمانی در اردیبهشت ماه در گزارش اتاق تعاون ایران 81 بود. این شاخص هر چقدر به سمت 100 میل کند به معنی التهاب قیمت و شرایط تورمی است و برعکس. در خرداد ماه، شاخص قیمت مصالح ساختمانی براساس اعلام سازندگان به عدد 79 کاهش پیدا کرد. زمانی که شاخص به عدد 50 برسد، وضعیت برای سرمایه گذاران ساختمانی، رضایت بخش است و هر چقدر پایین تر از 50 بیاید، اوضاع بهتر و مطلوب می شود.
کاهش نرخ تورم و بهبود واردات می تواند باعث کاهش قیمت مصالح ساختمانی شود.سازنده ها در خرداد ماه موجودی انبار مصالح ساختمانی خود را تقویت کردند!
منظور از تقویت دپوی مصالح ساختمانی در کارگاه های ساختمانی است.
این کار تحت تاثیر بهبود قیمت مصالح ساختمانی در خرداد و شکار اوضاع از سوی سازنده ها شد.مجموعه این عوامل مثبت باعث شد سازنده ها سرعت ساخت و ساز را در ماه پایانی بهار افزایش دادند.
افزایش سرعت ساخت می تواند به افزایش حجم عرضه مسکن در ماه های آینده ختم شود و به بازار معاملات خرید خانه برای کاهش قیمت کمک کند.
از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه قیمت مسکن حدود 3 درصد کاهش پیدا کرد.کاهش قیمت بخاطر آن بود که هم سازنده ها و هم سایر مالکان آپارتمان، در بازار فروشنده شدند. اکنون شرایط بازار ساخت و ساز و قیمت های بالادست این بازار زمینه را برای رشد عرضه مسکن مناسب نشان می دهد.
در طرح مسکن ملی وام ساخت 2 برابر شده است. همین افزایش وام ساخت مسکن بخشی از رشد عرضه را سبب خواهد شد.

400 هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن قرار است ساخته شود اما تا به حال حدود 200 هزار واحد از آنها زیر بار ساخت و ساز رفته است.