در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با افزایش تقاضا آغاز کرد و در یک روز خوب با وجود حضور مستمر فروشنده‌های مردد، موفق شد با ثبت رشد بیش از ٢۶ هزار واحدی، یک گام دیگر به اَبَرکانال ١.٣ میلیون واحدی نزدیک شود. در بازار روز گذشته به غیر از ۵ صنعت کوچک بازار، در سایر صنایع شاهد تحرکات مثبت بودیم. تعداد نمادهای دارای صف فروش به ١٠٠ نماد تقلیل یافت. ارزش معاملات در سطوح مناسبی قرار داشت و رقمی بالغ بر ...