طی بازار دیروز نیز همان‌طور که انتظار می‌رفت با افزایش فشار عرضه‌ها در ساعات پایانی روز معاملاتی قبل، در ابتدای بازار شاهد افزایش حضور سرمایه‌گذاران در عرضه و درنتیجه آغاز به کار معاملات با افت قیمت‌ها بودیم چنانکه ........