بورس تهران معاملات دومین روز کاری هفته را با فشار عرضه و عقب‌گرد نزدیک به ٩ هزار واحدی شاخص تحت تاثیر تحرکات بازار شنبه آغاز کرد اما با گذر از ٣٠ دقیقه ابتدایی بازار، رفته‌رفته سمت تقاضا بهبود یافت تا جایی که بخش بااهمیتی از افت شاخص کل جبران شد. همانطور که در گزارش روز گذشته هم اشاره شد، فضای بازار این روزها به هیچ عنوان قابل قیاس با بازار زمستان ٩٩ و بهار ١۴٠٠ نیست. به نظر می‌رسد بازار در حال فاصله گرفتن از روی تلخ گذشته است اما هنوز تردیدهایی وجود دارد و همین موضوع سبب می‌شود تا ...