قیمت به خط روند صعودی میان مدت خود رسیده است. از طرفی در حال پول بک به کانال نزولی کوتاه مدت است. بنظر در محدوده ١٧٧٠ دلار خریداران وارد بازار شوند و قیمت بار دیگر تا محدوده ١٩٠٠ دلاری رشد کند. مهمترین حمایت ، سطح ١٧٠٠ دلار است. خریداران می تواند با حوصله خرید کنند.