در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه یک رشد دیگر را در کارنامه خود ثبت کرد. بدین ترتیب بازدهی شاخص کل در هفته‌ای گذشت از مرز ٣.۵ درصد عبور کرد و بازدهی شاخص هم‌وزن به محدوده ٢ درصد نزدیک شد. ورود نقدینگی ۶٠٠ میلیارد تومان طی یک هفته گذشته از دیگر اتفاقات مثبت بازار بود. همانطور که در گزارش‌های اخیر هم اشاره شد، بازار سر و شکل خوبی گرفته و البته در مسیر آغاز شده چالش‌های جدی خواهیم داشت اما ...