بورس ٢۴ : فولاد مبارکه اصفهان در یک کانال صعودی در حال حرکت می باشد. در حال حاضر سهم در محدوده مقاومتی سقف کانال و همچنین فیبوناچی ١١٢٠٠ ریال تا ١٢٠٠٠ ریال است. اندیکاتورهای کوتاه مدتی و میان مدتی سهم کاملا" صعودی بوده و تا زمانی که بالای ١٠٣٧٠ ریال باشد، روند کوتاه مدتی صعودی و به راحتی توانایی شکست و عبور از محدوده مقاومتی مذکور را دارد.