در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با فشار عرضه‌های بیشتری مواجه بود اما در مجموع شرایط خوبی در تالار شیشه‌ای حاکم بود. البته در بازار روز گذشته تعداد نمادهای منفی بر نمادهای مثبت چیره شد اما شاخص کل تحت تاثیر توجه بازار به نمادهای بزرگ، ردای سبز خود را حفظ کرد. همانطور که طی روزهای گذشته هم اشاره شد، بازار باید مدتی در این سطوح دست به دست شود، عرضه شود، تا علاوه بر تشکیل کف‌های جدید، نگرانی‌ها نسبت به ...