طی سه ماهه نخست سال از مجموع فروش، ۴٢ درصد به صورت صادراتی و تنها شامل شمش روی بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ٨ درصدی را نشان می‌دهد. با این حال ناشی از رشد بالاتر نرخ فروش سایر محصولات، سهم درآمدی آن .......