بر اساس اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی حسابرسی نشده، طی دوره ١٢ ماهه سال ٩٩، شرکت سیمان کارون برای هر سهم خود سود خالص ١.١٩٨ ریال محقق نموده و این در حالی است که طی سال ٩٨ شرکت زیانده بوده و زیان خالص هر سهم خود را ٧٧٨ ریال گزارش نموده است. طی این سال......