البته آنچه در خصوص این شرکت جالب توجه است این است که با تمهیدات جهاد کشاورزی از سال ١٣٩۶ مبنی بر دو مرحله‌ای شدن کشت چغندر قند (بهاره و پاییزه) و افزایش سطح زیر کشت استان چهارمحال و بختیاری، علاوه بررونق بخشی به کشاورزی.......