بر اساس گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت، طی دوره ٢ ماهه نخست سال مالی جاری درآمدهای بانک از محل تسهیلات اعطایی بالغ بر ٧۵.٨ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با مبلغ ۴٢.۶ هزار میلیارد ریال، افزایش ٧٨ درصدی داشته است. از مجموع درآمد مذکور.....