بر اساس گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت، تولیدات شرکت طی دو ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۴٨.۵۶ هزار دستگاه انواع محصولات بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ۴٣.٣ هزار دستگاه خودرو، افزایش ١٢ درصدی داشته است که از دلایل این افزایش نیز.......