بر اساس صورت‌های مالی منتشره، درآمدهای عملیاتی شرکت طی سه ماهه نخست سال مالی جاری در مقایسه با سه ماهه آخر سال مالی ٩٩، افزایشی ٨ درصدی داشته است. در حالی که بهای تمام شده آن افزایش ......