بورس ٢۴ - یک روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ١۴٠٠، نرخ دلار و سکه از افزایش و رشد قیمت‌ های هفتگی خود حکایت دارند. نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد با ٢.۵ درصد افزایش تا ٢۴ هزار و ٣٠٠ تومان در بازار تهران افزایش یافت و در بازارهای منطقه به ٢۴ هزارو ۵٠٠ تومان نزدیک شد. سکه امامی نیز...