در روزهای اخیر تحولات نه چندان جالب در بازارهای مختلف رخ داده و برای مثال شاهد سقوط قیمت طلا و فلزات پایه هستیم. در بازارهای مالی نیز شرایط خیلی خوب نیست. نکته مهم این است که این تحولات زودگذر نیستند و تمامی سرمایه گذاران در بازارهای مختلف باید برای تغییرات بزرگ آماده باشند. اما دلیل این تحولات چیست و چگونه باید برای این تحولات آماده بود؟