در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته تحت تاثیر تحرکات بازار دوشنبه با افزایش تقاضا آغاز کرد و مطابق با انتظار با گذر از نیمه ابتدایی، فشار عرضه بالا گرفت و بسیاری از نمادها با حرکت بالا به پائین مواجه شدند. در نتیجه این رویداد، کل رشد دقایق ابتدایی شاخص از دست رفت. شاخص هم‌وزن افت حدود ٣.٠٠٠ واحدی را ثبت کرد. رقمی بالغ بر ۵٠٠ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج شد و ٢۴۵ نماد با صف فروش به کار خود خاتمه دادند. به نظر اتفاقات روز گذشته تا حدودی منطقی بود چراکه ...