همان‌طور که انتظار می‌رفت در ابتدای معاملات امروز شاهد افزایش فشار تقاضا در گروه‌ها و نمادهای شاخص سازی همچون نمادهای بزرگ گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی و نمادهای بزرگ گروه خودرو بودیم چنانکه .......