برای معرفی پروژه Link ابتدا نیاز است تا با مفهوم Oracle آشنا شویم. مفهوم اوراکل (oracle) را می‌توان با توجه به فضای مورد بحث، به شیوه های مختلفی تعریف کرد. در فضای بلاکچین (Blockchain)، اوراکل اساسا یک منبع داده است که.....