در حال حاضر ظرفیت تولیدی این شرکت ٢٠.٠٠٠تن شکر، ١١.٢۵٠تن تفالۀ خشک و ٨۵٠٠تن ملاس در دورۀ بهره‌برداری ٩٠ روزه می‌باشد. همچنین این شرکت توان تصفیۀ ۵٨.٠٠٠تن شکر خام در طول سال را داراست و توان مصرفی روزانۀ چغندر آن بین .....