همان‌طور که انتظار می‌رفت در ابتدای معاملات امروز شاهد افزایش فشار تقاضا در نمادهای بزرگ و شاخص ساز بازار بودیم چنانکه با آغاز معاملات نمادهای شاخصی همچون نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی، گروه فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی و همچنین......