​طرح نوسازی و توسعه شرکت اواخر سال ۹۹ در دستور کار قرار گرفت، در حال حاضر حدود ۱۰ درصد در روند اجرای پروژه پیشرفت داشته‌ ایم و امیدواریم که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بتوانیم طرح واحدنوسازی یا آلکلاسیون را به بهره برداری برسانیم.