بر اساس اطلاعات ارائه شده طی صورت‌های مالی ١٢ ماهه و ٩ ماهه حسابرسی نشده، طی سه ماهه آخر سال ٩٩، درآمدهای عملیاتی شرکت مبلغ ١٠۴.٧ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به میانگین سه فصل گذشته آن رشدی دو برابری را نشان می‌دهد. بهای تمام شده فروش نیز ......