بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به ٣٠ اسفند ١٣٩٩، شرکت ویتانا با سرمایه ١.٣ هزار میلیارد ریال، طی سه ماهه نخست سال مالی جاری برای هر سهم خود سود خالص ٢٧۶ ریال محقق نموده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایشی ۵ درصدی، در مقایسه با میانگین ۴ فصل گذشته......