طی بازار امروز و در اولین روز معاملاتی هفته، در بسیاری از نمادهای بزرگ و شاخص گروه فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی و همچنین نمادهای گروه محصولات شیمایی ناشی.....