محصولات شرکت در ۴ دسته انواع روانکار، اسلاک واکس و پارافین، گریس و ضد یخ خلاصه می شوند. میزان تولید انواع روانکار بیش از سایر محصولات بوده و در نیمه دوم سال ٩٩ این شرکت حدود ١١٣ هزار تن از انواع روانکار را تولید کرده است. همچنین اصل فروش این شرکت ......