دلار و سکه در چهار روز کاری این هفته در مسیر اصلاحی قرار گرفتند؛ به نحوی که دلار از نرخ ٢۴ هزار و ١٠٠ تومان روز دوشنبه تا ٢٣ هزار و...