در شرایطی به مصاف معاملات آخرین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته کار خود را با افزایش تقاضا و رشد نزدیک به ١٠ هزار واحدی شاخص آغاز کرد اما مطابق با انتظار، با گذر از نیمه ابتدایی معاملات تحت تاثیر نزدیک شدن نماگر اصلی بازار به مقاومت یک میلیون و ١٧٨ – ١٨٠ هزار واحدی، برابر با خط روند نزولی میان‌مدتی، فشار عرضه‌ها بالا گرفت تا بخش بااهمیتی از رشد محقق شده از دست برود. همانطور که در روزهای اخیر هم اشاره شد، بعید است بازار تا مشخص شدن ...