جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر دهم خرداد ماه با حضور تمامی سهامداران در محل شرکت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر، در ابتدای این جلسه مدیر عامل شرکت گزارشی از فعالیتهای در خصوص سال مالی ۹۹ ارائه داد. مهندس رامین سارنگ در این رابطه گفت: سود خالص شرکت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از سه برابر رشد داشته است. همچنین کسب رتبه اول صادر کننده نمونه در سال ۹۹، کسب عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع، کسب رتبه اول از نظر بهره وری کل در گروه فلزات اساسی از جمله افتخارات شرکت در سال گذشته بوده است.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر دهم خرداد ماه با حضور تمامی سهامداران در محل شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر، در ابتدای این جلسه مدیر عامل شرکت گزارشی از فعالیتهای در خصوص سال مالی ۹۹ ارائه داد.
مهندس رامین سارنگ در این رابطه گفت: سود خالص شرکت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از سه برابر رشد داشته است. همچنین کسب رتبه اول صادر کننده نمونه در سال ۹۹، کسب عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع، کسب رتبه اول از نظر بهره وری کل در گروه فلزات اساسی از جمله افتخارات شرکت در سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد: رشد بیش از ۱۱۴ درصدی در عملیات بازرگانی در سال ۹۹، ایجاد بازدهی ۶۱ درصدی بیشتر از متوسط بازدهی سرمایه در سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی؛ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل جهت قانونمند کردن نظام پرداخت پرسنلی؛ دریافت گزارش حسابرسی و بازرس قانونی مقبول از جمله اقدامات مهم شرکت در سال های اخیر می باشد.

گفتنی است در جلسه مجمع عمومی، میزان سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال به ۳۷ هزار میلیارد ریال حدود ۱۴۷ درصد افزایش یافت و در پایان سهامداران ضمن تصویب صورت‌های مالی ۱۳۹۹ از زحمات مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره تقدیر و تشکر کرد.