بر اساس گزارش فعالیت ماهانه اردیبهشت، تولیدات شرکت طی ۵ ماهه نخست سال مالی جاری بالغ بر ١٢.٢ میلیون تن محصول شامل کنسانتره سنگ‌آهن، کلوخه سنگ‌آهن، سنگ‌آهن دانه‌بندی و گندله بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ٩.۵ میلیون تن محصول، افزایش......