از جمله سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی شرکت، سرمایه‌گذاری در شرکت داروسازی دانا با مالکیت ٢٩ درصدی می‌باشد که طی دوره ١٢ ماهه سال ٩٩ سود خالص این شرکت با رشد ٨٩ درصدی نسبت به سال قبل مبلغ ۵٨٩۶.۶ میلیارد ریال و سود هر سهم با سرمایه جدید .....