طی بازار روز چهارشنبه باوجود آغاز معاملات عموم نمادهای بزرگ و پرطرفداری همچون نمادهای بزرگ گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی و همچنین عموم نمادهای شاخص ساز گروه فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی به صورتی متعادل و عموماً در بازه‌های منفی نیم تا یک درصد و ناشی از رشد قیمت در نمادهای شاخص گروه ......