طی بازار امروز و با گشایش معاملات نمادهای شاخصی همچون فارس، پارسان و جم پیلن در گروه محصولات شیمایی و نمادهایی همچون خاور در گروه خودرو و برکت در گروه مواد و محصولات دارویی و چندی دیگر از نمادها به صورتی متعادل و در بازه‌های مثبت، شاخص کل نیز برخلاف روز معاملاتی قبل با روندی صعودی و .....