با انتشار خبر تغییر رئیس بانک مرکزی طی معاملات روز قبل، فشار عرضه در نیمه دوم بازار این روز افزایش یافت چنانکه در ساعات پایانی شاهد کشیده شدن معاملات بسیاری از نمادهای شاخص ساز به بازه‌های منفی و به دنبال آن روند نزولی شاخص کل بودیم. طی بازار امروز نیز در پی برخی گمانه‌زنی‌ها از آینده سیاسی و اقتصادی کشور در پی ......