قاضی زاده هاشمی اعتقاد دارد که اگر دولت چماق بردارد و بر سر حقوقی ها، کارگزاران و شرکت های تامین سرمایه بکوبد فی الفور مبالغ خارج شده به بازار سرمایه برمی گردد و بورس رونق می گیرد.
سخن گفتن با بورس با ادبیات داغ و درفش و دستبند قانون

سیدعلیرضا ناجی: نایب رئیس مجلس که کرسی موثر قانونگذاری را در اختیار دارد در چرخشی قابل تامل به سمت صندلی مجری قانون خیز برداشته و سودای ریاست جمهوری در سر دارد.

نکته بورسی این چرخش را باید در اظهارنظرهای وی جستجو کرد و توئیت های کوبنده ای که بازار سرمایه را هر روز بیش از دیروز در بحرانی غیرقابل مهار فرو برده است.

ایشان در آخرین وعده انتخاباتی خود از "فرمان حکومتی" و جمع کردن بحران بورسی تنها در "سه روز" سخن گفته که این اظهارنظر جای تعمق دارد.

قاضی زاده هاشمی اعتقاد دارد که اگر دولت چماق بردارد و بر سر حقوقی ها، کارگزاران و شرکت های تامین سرمایه بکوبد فی الفور مبالغ خارج شده به بازار سرمایه برمی گردد و بورس رونق می گیرد.

ابتدا این پرسش مطرح می شود که مبالغ خارج شده از بورس کجاست و چه کسانی این ارقام درشت را در اختیار دارند؟

اگر حرف عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، قابل اعتنا باشد این مبالغ در بازار ارز دیجیتال سپرده گذاری شده اند که بر اساس قواعد بازار رمزارزها به هیچ عنوان قابل ردیابی نیستند.

گزینه بعدی هزینه کرد این مبالغ برای تامین مالی دولت و جبران کسری بودجه است که قطعا در مسیرهای گوناگونی نظیر پرداخت حقوق و سنوات کارکنان و بازنشستگان، بازخرید اوراق مشارکت، پرداخت سود صندوق های درآمد ثابت و هزینه های جاری کارگزاری ها و شرکت های تامین سرمایه، مصرف شده است.

حال سری به توئیت های تهدیدآمیز چند ماه اخیر این نامزد انتخابات ریاست جمهوری سری می زنیم تا از آستانه تحمل و رفتار عوام پسندانه ایشان پرده برداریم.

ادبیات بازار سرمایه در هیچ یک از توئیت های وی به چشم نمی خورد و تک تک واژه ها کاربرد سلاح هایی نظیر "داغ"، "درفش"، "دستبند قانون" و "اسلحه" دارد.

وقتی که قاضی زاده هاشمی با اطلاعات ناقص و گزارش های سراپا مبهم به جنگ حقوقی ها و شرکت های تامین سرمایه می رفت و به فعالان بازار سرمایه اتهامات بی سند و مدرک، وارد می کرد شاخص بورس روز به روز فرو می ریخت و این ریزش محصول دلسردی سربازان خط مقدم بازار بود.

سربازانی که برای پیروزی و سربلندی مردم سرزمین خود می جنگیدند اما به جای حمایت و تشویق، تنها طعم تلخ تهمت را می چشیدند.

سربازانی که در سایه سنگین تهمت و توهین دیگر انگیزه ای برای نبرد نداشتند.

آقای نایب رئیس! سوار شدن بر موج احساسات مردم گرفتار خیلی کار دشواری نیست اما اگر این عمل با برهم ریختن بازار سرمایه و فروپاشی اعتماد ملت همراه باشد قطعا قابل بخشایش نیست.

هنوز رد خون شلیک بی هدف شما در توئیتر از روی تن فعالان بازار سرمایه پاک نشده که وعده عملیات پارتیزانی سه روزه، داغ تازه ای بر دلشان گذاشته است.

این عملیات موهوم را تمام کنید و به مردم برگردید. همان مردمی که اگر سایه شوم اضطراب و التهام از روی سر بازار سرمایه کنار برود در نهایت امید و شادابی به بورس سلامی دوباره خواهند کرد.