ماه جاری میلادی که در پایان آن هستیم به علل گوناگون سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتالی اقدام به فروش کرده اند و عملکرد بیت کوین در این ماه، بدترین عملکرد طی ده سال اخیر بوده است. وضعیت دیگر ارزهای دیجیتالی نیز خوب نیست و حالا عده زیادی از سرمایه گذاران که در اوج قیمت ها وارد ..